I Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) kan du være hovedmedlem eller husstandsmedlem.

Husstandsmedlem må ha samme adresse i Folkeregisteret som hovedmedlem. 

Registrering av husstandsmedlem skjer HER!

Som husstandsmedlem må du oppgi du hvilket hovedmedlem du tilhører.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.