I Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) kan du være hovedmedlem eller husstandsmedlem.

Husstandsmedlem må ha samme adresse i Folkeregisteret som hovedmedlem. 

Hovedmedlem registreres først - HER!.

Deretter kan husstandsmedlem registreres.  Gå ev. til innmelding av husstandsmedlem etter at hovedmedlem er registrert.

NB: Faktura på kontingent sendes til hovedmedlem. Etter første betaling bør du bestille efaktura i nettbanken.

Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.